کشت گیاهان در پشم سنگ یا هیدروپونیک

کشت گیاهان در پشم سنگ یا هیدروپونیک

می توان به جرات گفت از بزرگترین بخش های مصرف کننده آب در جهان، کشاورزی است. و در عصر امروز  که مشکل کمبود آب بسیار جدی شده است کشت گیاه در بستر پشم سنگ یا هیدروپونیک، مورد توجه قرارگرفته، ازین رو شرکت پشم سنگ اسپادانا سعی دارد با گسترش و انتشار این قبیل مقالات در جهت افزایش اطلاعات عمومی افراد و گسترش این روش نوین سهیم باشد.

استفاده بهینه آب برای کشت و کشاورزی (کشت گیاهان در پشم سنگ)

طبق نتایج بدست آمده  کشت گیاهان و گل ها در بستر خاک مصرف آب بسیار زیادی دارد که تقریبا نصف این میزان  فقط جذب خاک می شود و در نتیجه رشد چشم گیری نیز در گیاهان بوجود نمی آید. اما میزان استفاده آب در روش کشت در بستر پشم سنگ نزدیک به  100 درصد است. علاوه بر این در آبیاری بستر خاکی، تمامی آب مصرفی به ریشه گیاهان نمی رسد و در نتیجه، فواصل آبیاری متعدد و همچنین میزان آب مصرفی بیشتر می گردد. در نقطه مقابل، کشت در پشم سنگ با این قبیل مشکلات مواجه نیست و می توان در هر آبیاری میزان آب اضافه را مجددا مورد استفاده و یا  ذخیره سازی قرار داد. همچنین با روشهای نوین در آبیاری موجود، از اب دهی به گیاهان بیش از حد مطلوب خود جلوگیری کرد و در نتیجه خاک گیاهان نه خشک است نه بیش از اندازه مرطوب.

می توان با میزان آب مصرفی کنونی جهان در حال حاضر به بیش از دو برابر محصول بدست آمده رسید، تنها با استفاده از روش کشت پشم سنگ می توانیم میزان مصرف آب را در بخش کشاورزیبیش از 50 درصد کاهش دهیم. در یک آزمایش برای مقایسه ی میزان مصرف آب در بستر خاک و پشم سنگ به نتایج چشمگیری رسیدیم. حجم آب مورد نیاز برای تولید یک کیلو سیب زمینی در بستر خاک خیلی بیشتر از کشت همان میزان سیب زمینی در یک لایه پشم سنگ است و اختلاف بیشتر موارد به بیش از دو برابر است.

این روش نوین آبیاری وکشت در بسترهای پشم سنگ هر روز رو به افزایش است و برای بیشتر گل ها و سبزیجات مورد استفاده قرار میگیرد. پشم سنگ مصرفی برای کشت هیدروپونیک ازنوعی سنگ طبیعی آتشفشانی به نام آلت تولید می شود که مواد معدنی و عالی در خود نگه داشته که باعث رشد بیشتر گیاهان نیز می شود، همچنین پشم سنگ در عرصه صنعتی و ساختمان سازی مصارف گوناگون دیگری نیز دارد.

مزیت های کشت در بستر پشم سنگ، هیدروپونیک  (GRODAN)

این روش کشت نوین که در جهان طرفداران بسیار زیادی دارد، از مزیت های گوناگونی بهره مند است که نمی توان به تمامی آنها پرداخت. و سعی داریم تنها به بخشی از آن اشاره کنیم.

  • بزرگترین مزیت های کاشت در بستر پشم سنگ، کاهش فوق العاده میزان مصرف آب و استفاده مجدد از آب اضافه در هر آبیاری است چون پشم سنگ در آب های جمع آوری پس از آبیاری املاح اضافی را آزاد نمیکند و تا 21 درصد باعث صرفه جویی میشود. این عبارت می تواند جمله ی هدر رفتن آب در بخش کشاورزی را کاملا از بین ببرد و گفت آب اختصاص یافته به این بخش تماما جذب گیاهان می شود. در این کشت حتی مصرف املاح مغذی توسط گیاهان به بهترین شکل انجام می شود.
  • مزیت دیگر گیاهان کاشت شده در هر متر مربع میوه هایی با کیفیت بهتری را تولید میکنند. پشم سنگ مصرفی در هر سال در صورت نیاز، به راحتی قابل تعویض است و این عمل از شیوع بیماری های موجود برای گیاهان بشدت میکاهد. در واقع میتوان در هر فصل به دلخواه یک بستر جدید و عاری از میکروب برای گیاهان ایجاد کردکه مواد مغذی بیشتری را داراست و حتی بستر استفاده شده در کشت گیاهان، مجددا توسط کمپانی تبدیل به مصالح خام ساختمانی برای تولید آجر شود و قابل بازیابی است.
  • یکی کردن عمل کود دهی و غنی کردن خاک و همچنین جابجایی خاک گیاهان برای رشد بهتر
  • کاهش نیروهای انسانی و اتوماتیک کردن سیستم آبدهی در صورت کاهش رطوبت خام
  • کاهش فضای مورد نیاز برای کشت های انبود و متمرکز کردن گیاهان در بستر های جداگانه
  • کاهش انتقال بیماری های گیاهان و کاهش میکروب های موجود در خاک گیاه
  • هوادهی بیشتر به ریشه ها و رشد بهتر گیاه
  • و...

میتواتن به راحتی گفت این روش تاکنون به عنوان بهترین روش کشت نام گرفته و طبق نتیج بدست آمده نه تنها میزان مصرف آب را به حد قابل توجهی کاهش میدهد، بلکه خروجی محصول از این نوع کشت نیز بیش از دو برابر کشت در خاک می باشد.