اولین پشم سنگ ایجاد شده

اولین پشم سنگ ایجاد شده

در طول یک فرایند اتشفشانی در داخل کشور هاوایی از اتشفشان به یک باره سنگ ذوب شده در دماهای بسیار بالا در زمان انفجار به هوا پرتاب شد.هنگامی که توده ی درخشان سنگ بر روی مناطق اطراف ان سقوط کرد انها به تافتز پشم مانند بزرگ با توجه به سرد شدن هوا تبدیل شدند.این مواد منحصر به فرد از مواد طبیعی ساخته شدند.

امروزه پشم سنگ در یک فرایند مشابه تولید میشود با استفاده از تکنولوزی از نوع بازالت ذوب شده و به الیاف تبدیل میشود نوعی چسب به الیاف اضافه شده و انها به پشم شکل میگیرند.سپس در فرایند تولید پشم سنگ بیشتر فشرده میشود. شکل و برش پشم سنگ با توجه مشخصات دقیقا داده می شوند.

 پشم سنگ ترکیب منحصر به فردی از تعداد زیادی خواص میباشد  که شامل: 1.مقاومت در برابر اتش  2.غیر قابل احتراق  بودن 3.عایق رطوبت  4.جذب صدا  است.

الیاف پشم سنگ (Rock wool)  می تواند بیش از 1000 درجه سانتیگراد را بدون ذوب مقاومت داشته باشد.در صورتی که عامل اتصال الیاف که همان چسب است مقاومت خود را در بیش از 250 یا بیشتر از دست خواهد داد.هنگامی که درجه حرارت بالاتر از 250 درجه سانتیگراد افزایش می یابد چسبی که در منطقه استدر معرض دمای 25 درجه یا بیشترباشد، اب میشود. اما الیاف دست نخورده باقی خواهند ماند و این چسب به عنوان لایه‌ بندی و عامل انسجام بکار میرود.

مواد مناسب برای اضافه کردن به الیاف متناسب با هدف مصرف مشتری توسط  گروه مهندسی در این زمینه تعیین میشود.

خیلی اوقات نصب و راه اندازی عایق پشم‌ سنگ برای بهبود در سلامتی صدا میباشد.عایق فنی پشم‌ سنگ ( roockwool ) به عنوان السترکروز و سازه های دریایی چهارم به کار میرود و هم به عنوان عایق صوتی و عایق حرارتی.

سیستم اختصاصی کاهش سروصدا که در ان محصولات پشم ‌سنگ با مواد دیگر ترکیب و یک راه ‌حل مناسب برای حداکثر تقلیل سروصدا ایجاد می کند.عایق های حرارتی در بخش هایی برای مقاومت در برابر اتش رطوبت وهم چنین به عنوان عایق صدا استفاده می شوند.عایق های حرارتی از سنگ ساخته میشوند ودارای خواص بسیار مطلوب در زمینه‌ی عایق هستند. محصولات ویژه ای برای بخش دریایی که تمام مطابق با IMO توسعه یافته اند وجود دارد. به همین دلیل محصولات پشم‌ سنگ به طور گسترده در بخش دریایی استفاده میشوند.