آنالیز مواد تشکیل دهنده عایق پشم سنگ و تاثیر آنها

آنالیز مواد تشکیل دهنده عایق پشم سنگ و تاثیر آنها

  • اکسیدهای تشکیل دهنده ماده اولیه پشم سنگ
  • مقاومت در برابر حرارت پشم سنگ
  • ضریب هدایت حرارت پشم سنگ
  • میزان خورندگی پشم سنگ
  • ضریب جذب صوت پشم سنگ

 

اکسیدهای تشکیل دهنده ماده اولیه پشم سنگ

ترکیبات شیمیایی مواد اولیه پشم سنگ شامل سیلیس (SiO2)، آلومینا (Al2O3)، اکسید کلسیم (CaO)، اکسید منیزیم (MgO)، اکسید آهن (Fe2O3)، تیتان (TiO2)، اکسید پتاسیم (K2O)، اکسید سدیم (Na2O) و میزان کمی ناخالصی گوگرد (S) و کلر (Cl) می باشد.

در واقع میتوان ترکیبات اصلی تشکیل دهنده پشم سنگ را سیلیس، آلومینا، اکسید کلسیم، و اکسید منیزیم و ترکیبات فرعی آنرا اکسیدهای آهن، تیتان، اکسید پتاسیم و اکسید سدیم دانست.

لازم به ذکر است در مواردی که به منظور افزایش میزان پایداری شیمیایی محصول، خرده شیشه به مواد اولیه اضافه می شود، مواد شامل مقدار کمی اکسید بُر (B2O3) و اکسید کروم (Cr2O3) خواهد شد.

درصد اکسیدهای موجود در مواد اولیه پشم سنگ بصورت زیر است.

 

SiO2    50.53 %

TiO2   1.7 %

Fe2O3   15.5 %

 Al2O3   14.8 %

CaO   9.5 %

MgO   5 %

K2O   3.15 %     

 

مقاومت در برابر حرارت پشم سنگ

نقطه ذوب مواد اولیّه با ترکیب شیمیایی اشاره شده به دمای 1300 درجه سانتیگراد می رسد. آزمایشات نشان می دهد خواص شیمیایی و فیزیکی پشم سنگ در برابر حرارت، تا دمای 800 درجه سانتیگراد ثابت بوده و تغییری در آن حاصل نمی شود. لازم به ذکر است که اغلب تولید کنندگان بدون در نظر گرفتن این پارامتر پراهمیت، به جهت سهولت در ذوب گیری و نهایتاً ارتقاء کمی تولید، با افزودن موادی مشخص اعم از اکسید کلسیم، اکسید منیزیم و ... ، موجبات کاهش دمای ذوب را فراهم آورده که متعاقباً این امر کاهش مقاومت و پایداری در برابر حرارت و بدنبال آن کاهش کیفیت و کارآیی محصولات را سبب میشود.

 

ضریب هدایت حرارت پشم سنگ

به سبب خواص ایزولاتوری مواد تشکیل دهنده، پشم سنگ دارای ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین می باشد. لذا از اتلاف حرارت جلوگیری کرده و موجب نگهداشت دمای  نقطه مورد نظر، در محدوده طراحی خواهد شد.

 

میزان خورندگی پشم سنگ

میزان خورندگی عایق پشم سنگ به سبب پائین بودن مقدار یون کلر و همچنین PH مناسب آن (8 الی10)، در حد متعادل بوده و از این نظر برتری قابل ملاحظه ای نسبت به دیگر عایقهای حرارتی دارد. بدیهی است افزودن افزودنی های قلیایی به جهت کاهش دمای ذوب و نهایتاً سهولت در امر ذوب گیری که توسط اغلب تولید کنندگان این صنعت صورت میپذیرد، سبب قلیایی شدن محصول و نهایتاً خورندگی بیشتر آن خواهد شد.

 

ضریب جذب صوت پشم سنگ

ضریب جذب صوت در نوع خاصی از عایق پشم سنگ (عایق تخته ای) در رابطه مستقیم با دانسیته و ضخامت آن بوده و جذب صوت آن بالاتر از 80 درصد می باشد