کشت گیاهی در بستر پشم سنگ

معرفی محصول

پشم سنگ دارای الیاف اسفنج مانندی است که منشا مواد آن سنگ های آتشفشانی و باز الت بوده و کاملا دوستدار محیط زیست می باشد، از اینرو بستری مناسب جهت کشت هیدروپونیک (فن کاشت گیاه بدون خاک) است.

مصرف پنل های پشم سنگ برای کاربرد های هیدروپونیک در صنعت گلخانه ای به طرز قابل توجهی در رشد است آزمایشات نشان می دهد بدون در نظر گرفتن استراتژی آبیاری بکار گرفته شده در پنل های پشم سنگ هیدروپونیک باعث پخش یکنواخت آب در سطح پنل می شود. شایان ذکر است که کلیه مواد تشکیل دهنده (آنالیز) پشم سنگ بطور کامل از مواد معدنی مس باشد و با رشد و تکثیر گیاهان گلخانه ای سازگار است.

 

مزیت های کشت هیدروپونیک در بستر پشم سنگ اسپادانا

- صرفه جویی زمانی و نیاز به نیروی کار کمتر

- کاشت گیاه با تراکم زیاد و در نتیجه تولید بیشتر

- تسهیل در عملیات کشاورزی به دلیل نبود خاک و علف هرز

- کنترل شرایط محیطی از جمله نور، دما، رطوبت و ترکیب هوا

- امکان پرورش گیاهان در تمام مکان ها با شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی

- کنترل شیمیایی منطقه ی ریشه آسان است

- امکان کشت کداوم یک گیاه معین در یک بستر ثابت بدون اینکه احتیاج به آیش باشد

- یکی شدن عما آبیاری و کود دهی

- کاهش میزان ابتلا به بیماریهای ارگانیک و انگلی گیاهان

 

عکس عمل نسبت به آتش

غیر قابل احتراق بوده و ازمون نسوختی بودن آن طبق استاندارد EN ISO 1182 انجام می شود .

محصول در گروه A طبق استاندارد ایران به شماره 8299 ارزیابی میگردد

تماس باما

تلفن فروش کارخانه: 68-03152373764

تلفن فروش همراه: 09131185250

تلفن فروش همراه: 09131152775