ارتباط با واحد فروش

برای مطرح کردن نیاز خود در خصوص محصولات و خدمات شرکت پشم سنگ اسپادانا، اولین قدم برقراری ارتباط با واحد فروش از طریق تماس، فکس و ایمیل می باشد.

بررسی نیازهای مشتریان

در این مرحله نیاز مشتری بسته به انواع محصولات میزان و ویژگی های دلخواه مشتری توسط کارشناسان فروش سنجیده شده و مطابق درخواست مشتریان تهیه می گردد.

ارائه پیشنهادات

در اغلب موارد وقتی مشتریان بیشتر با محصولات این شرکت آشنا می شوند نیاز به راهکارهای فنی و تخصصی در قالب یک پیشنهاد دارند، در این مرحله قیمت پیشنهادی نیز ارسال می گردد.

عقد قرارداد

پس از اعلام پیشنهاد شرکت پشم سنگ اسپادانا به مشتری نسبت به قیمت و تقاضای مشتری و در نتیجه رضایت ایشان برای شرکت ارسال و تایید می شود.

ستاد مراقبت از مشتری

این واحد در هر زمان آماده دریافت و بررسی درخواست های مشتریان در زمینه فروش و خدمات پس از آن، همچنین دریافت انتقادات و پیشنهادات در مورد روند کاری و کیفی محصولات است.

rockwool spadana buy