فرم درخواست همکاری

افتخار میکنیم که احترام به مشتری سالهاست شرکت ما بعنوان یک اصل دربین تمامی اعضاء رعایت میگردد.

شرکت ما ...، درراستای ارائه خدمات بهینه باهدف ایجاد وحفظ رضایت مشتریان خود، به موازات راهکارهای برقراری ارتباط مستقیم مانند تلفن، ایمیل و…، اقدام به راه‌اندازی درگاه الکترونیکی صدای مشتری بمنظور دریافت وپیگیری پیشنهادات وانتقادات مشتریان نموده است.

شما همچنین می‌توانید بااستفاده از راه های ارتباطی زیر موارد مورد نظر رابه ما انتقال دهید.