تولید پشم‌سنگ از دو جهت برای محیط ‌زیست مفید است یکی اینکه سبب کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی شده و که این امر منجر به تولید آلودگی کمتری میگردد.و دیگری از جهت اینکه میتوان در بستر ان کشت وذرع کرد.پشم سنگ محیطی مناسب برای رشد افت قارچ باکتری و حشرات موذی نیست و به عنوان یک ماده غیرالی در برابر این انگل‌ها مصونیت دارد .بین انواع عایق‌ها که در دنیا ساخته شده پشم‌سنگ بی ضررترین آنهاست و با محیط کاملا سازگار است.


هایدروپونیک به روش‌های پرورش گیاه در محیط بدون خاک اطلاق میشود.که در این روش تغذیه گیاه از طریق محلول غذایی که به محیط اضافه میشود صورت میگیرد.امروز در سراسر جهان در گلخانه‌های هایدروپونیک از پشم‌سنگ وسرباره برای پرورش برخی صیفی جات استفاده میشود.مانند هرمحصول دیگری که میتواند گردوخاک هوایی ایجاد کند نگرانی‌های در مورد اثرات سلامتی و امنیتی پشمسنگ وسنگ‌اهن وجود دارد .مطالعات علمی تایید میکند که در صورتی که روش‌های توصیه شده در زمینه تولید رعایت شود این مواد از جهت تولید و نصب و استفاده کاملابی ضرر هستند.عایق پشم‌سنگ هیچ اثر مخربی بر لایه اوزون نداشته واثری بر گرمای عمومی زمین ندارد طبق استانداردهای اروپا استنشاق هوائی که دارای حداکثر ۵ میلی گرم بر متر مکعب ذرات پشم سنگ باشد به مدت ۸ ساعت در روز مضر نمی باشد.


عایق پشم سنگ بعد از نصب الیافش در هوا پخش نمی شود و نه تنها تماس آن با تمامی مصالح که در ساختمان و صنایع بکار می روند مشکلی بوجود نمی آورد بلکه به عنـوان مثال باعث از بیـن رفتن ترکیبات نرم کننده بکار رفته در روکش کابل های برق و لوله های PVC نمی شود .محصولات پشم سنگ حاوی فلئورو کربن (CFCs یا HCFC ) نمی باشد .این ترکیبات باعث ازبین رفتن لایه ازن در اتمسقر زمین و تخریب آن می شوند که در نتیجه آن تشعشعات ماوراء بنفش خورشید به سطح زمین رسیده و صدمات قابل ملاحظه ای به موجودات زنده وارد خواهد آورد.